مرکز باروری و ناباروری اصفهان دارای بخش های تخصصی و فوق تخصصی به شرح زیر است:

 بخش زنان  بخش مردان (ارولوژی)  مجموعه اتاق عمل مجهز به پیشرفته ترین تجهیزات جراحی نظیر: ویدئو لاپاروسکوپی، لیزر لاپاروسکوپی و جراحی های میکروسکوپی  مجموعه آزمایشگاه شامل: آزمایشگاه جنین شناسی (IVF)، آزمایشگاه آندرولوژی (اسپرموگرام) و آزمایشگاه کلینیکال- آناتومیکال- پاتولوژی

اعمال و روش های نوین باروری که در این مرکز انجام می شود شامل:

IUI (تزریق اسپرم به داخل رحم) IVF (لقاح آزمایشگاهی) ICSI (تزریق مستقیم اسپرم به داخل تخمک) ET (انتقال جنین به داخل رحم) ZIFT (انتقال جنین به داخل لوله فالوپ) SEX SELECTION (انتخاب جنسیت) PGD (تشخیص ناهنجاری ها قبل از انتقال جنین) .

و همچنین اعمالی در زمینه بیماریهای زنان و مامائی شامل:

سونوگرافی ابدومینال و واژینال و ترانس رکتال، لاپاراسکوپی تشخیصی و درمانی، لیزر لاپاراسکوپی، ویدئو لاپاراسکوپی، هیستروسکوپی تشخیصی و درمانی، آمنیوسنتز، CVS و اعمال پریناتولوژی و اعمالی در زمینه بیماریهای مردادن و اورولوژی شامل: وازووازستومی، وازکتومی، واریکوسل، بیوپسی، وازواپیدیدموستومی و FNA

و خدمات ویژه مرکز باروری و ناباروری اصفهان شامل:

 مرکز تخصصی انجام آزمایش های باروری و ناباروری  آزمایشات سقط مکرر  اندوکرینولوژی و سیتولوژی

آموزش طراحی سایت