9/2/2014 3:51:42 قبل الظهر | 11 شهريور 1393
Skip Navigation Links

خدمات مرکز
بیستمین کنگره سراسری انجمن علمی تخصصی باروری و ناباروری ایران

در تاریخ 21 الی 23 خردادماه در شهر اصفهان برگزار میگردد و آخرین مهلت ارسال مقاله 31 فروردین 1393می باشد.

همکاری مشترک پژوهشکده رویان، دانشگاه علوم پزشکی، انجمن باروری و ناباروری و انجمن جنین شناسی و تولید مثل ایران

زمان: 20 خرداد 93 مهلت ثبت نام: 16 خرداد 93 مکان برگزاری: اصفهان، خوراسگان، خیابان سلمان، پژوهشکده زیست فناوری رویان

سمپوزیوم سلولهای بنیادی

دارای 5/5 امتیاز بازآموزی زمان: 8 خرداد 93 مکان: اصفهان- میدان فیض- سالن همایشهای اتاق بازرگانی

روش های جایگزین در درمان ناباروری (اهدا)

تزريق اسپرم به داخل رحم (IUI) وانتخاب جنسيت Sex selection و لقاح آزمايشگاهي و انتقال جنين به داخل رحم (IVF)  تزريق مستقيم اسپرم به داخل تخمك و انتقال ...

تشخیص و درمان سقط مکرر

مركز باروري وناباروري اصفهان  در 1372 جهت  درمان نازايي اعمال زنان تاسيس شد و جزء اولين مراكز باروري وناباروري در ايران مي باشد .در اين مركز روشهاي نوين نازايي از قبيل ...

جنین شناسی

ميزان نتايج حاملگي اين موسسه بر اساس ثبت آمار بين 28%تا 48% درشش ماه اخير بوده است كه اين درصد مشابه آمار موجود در كشورهاي پيشرفته جهان مي باشد...

تشخیص و درمان ناباروری

مركز باروري وناباروري اصفهان  در 1372 جهت  درمان نازايي اعمال زنان تاسيس شد و جزء اولين مراكز باروري وناباروري در ايران مي باشد .در اين مركز روشهاي نوين نازايي از قبيل ...
 

1

About Us

About Us


Services
روش های جایگزین در درمان ناباروری (اهدا)

تزريق اسپرم به داخل رحم (IUI) وانتخاب جنسيت Sex selection و لقاح آزمايشگاهي و انتقال جنين به داخل رحم (IVF)  تزريق مستقيم اسپرم به داخل تخمك و انتقال ...

تشخیص و درمان سقط مکرر

مركز باروري وناباروري اصفهان  در 1372 جهت  درمان نازايي اعمال زنان تاسيس شد و جزء اولين مراكز باروري وناباروري در ايران مي باشد .در اين مركز روشهاي نوين نازايي از قبيل ...

جنین شناسی

ميزان نتايج حاملگي اين موسسه بر اساس ثبت آمار بين 28%تا 48% درشش ماه اخير بوده است كه اين درصد مشابه آمار موجود در كشورهاي پيشرفته جهان مي باشد...

تشخیص و درمان ناباروری

مركز باروري وناباروري اصفهان  در 1372 جهت  درمان نازايي اعمال زنان تاسيس شد و جزء اولين مراكز باروري وناباروري در ايران مي باشد .در اين مركز روشهاي نوين نازايي از قبيل ...
 

1