10/24/2017 2:48:54 بعدالظهر | 2 آبان 1396
Skip Navigation Links
خدمات مرکز

روش¬های آماده سازی اسپرم قبل از تزریق اسپرم به داخل تخمک،در موفقیت روش هایدرمان، مخصوصا روش میکرو(Intra-cytoplasmic sperm injectionICSI:)نقش بسیار

 IUI یکی از ساده ترین و ارزانترین روش های درمان ناباوری است که طی آن اسپرم به طور مصنوعی با یک لوله باریک مخصوص به درون رحم تزریق میشود..

 در زمان تولد اولین نوزاد با استفاده از روش درمانی IVF در سال 1978 این روش درمانی امید تازه ای برای زوج های نابارور به وجود آورد...

 تکنیک میکرواینجکشن (تزریق اسپرم به داخل سیتوپلاسم تخمک) تحول عمده ای را در درمان ناباروری با علت مردانه ایجاد نمود. این تکنیک برای اولین بار...

 در طی عمل ZIFT تخمک های لقاح یافته با عمل لاپاراسکوپی به درون لوله های رحمی منتقل 14 میشود..

 شایع ترین علل استفاده از جنین های اهدایی، آزواسپرمی آقایان (نداشتن اسپرم) می باشد. از علل شایع..

 شایع ترین علل استفاده از رح مهای اجار های ...

1