دکتر محمد حسن نجفی

شنبهیک شنبهدو شنبهسه شنبهچهار شنبهپنج شنبه
صبح ظهر عصر شب عصر شب
صبح ظهر عصر شب عصر شب
صبح ظهر عصر شب عصر شب
صبح ظهر عصر شب عصر شب

بیوگرافی

دکتر محمد حسن نجفی متولد سال1355در شهر یزد می باشد. ایشان فارغ التحصیل سال 1381 می باشد. وی از سال 1385 در مرکز باروری و ناباروری اصفهان با سمت IVF Lab Director مشغول فعالیت می باشند. فعالیتهای ایشان در آزمایشگاه شامل
ICSI, IVF, PGD (Sex selection – Normal embryo selection), Blastocyst PGD, Host and Zeta and Max sperm selection, Time Laps Sperm Selection
می باشد.

افتخارات

درج نشده

فعالیت های پژوهشی

درج نشده

کتب منتشر شده

درج نشده

فعالیت های شغلی

درج نشده

مقالات

درج نشده

مطالب تخصصی

درج نشده

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز باروری و ناباروری اصفهان می باشد طراحی و اجرا فرابرد شبکه