دكتر همايون عباسي

شنبهیک شنبهدو شنبهسه شنبهچهار شنبهپنج شنبه
صبح ظهر عصر شب عصر شب
صبح ظهر عصر شب عصر شب
صبح ظهر عصر شب عصر شب
صبح ظهر عصر شب عصر شب

بیوگرافی

اينجانب دكتر همايون عباسي متخصص اورولوژي ، شاغل در مركز باروري و ناباروری اصفهان ، متولد 1337 ، متاهل ، داراي 3 فرزند ، تحصيلات ابتدايي و متوسطه را در رشته رياضي فيزيك در شهر اصفهان به پايان رسانده و پس از آن در سال 1355 با اخذ رتبه 17 دركنكور سراسري به دانشگاه تهران راه يافتم. پس از طي دوره پزشكي عمومي در دانشگاه تهران جزو 10% برتر فارغ التحصيل سال 1364 قرار گرفتم . در دوره اينترني با همكاري 3 تن از اينترنهاي دانشگاه تهران 2 جلد كتاب پاتولوژي اندوسن را زير نظر آقاي دكتر مسلم بهادري استادگرامي پاتولوژي به چاپ رساندیم ،. خدمت سربازي را در جبهه سومار گذرانده و شاهد شهادت جمعي از دوستان از جمله شهيد دكتر احمد هجرتي ( جراح پلاستيك ) بودم

در سال 1366دوره طرح و خارج از مركز را در شهرستان فارسان از توابع شهركرد گذرانده و در سال 1368 در رشته اورولوژي در دانشگاه علوم پزشكي اصفهان پذيرفته شدم .

درسال 1373 رتبه اول پره بورد و رتبه دوم بورد سراسري رشته اورولوژي را در ايران كسب نمودم و به شهرستان شهركرد رفته و 2 سال بعنوان استاديار دانشگاه علوم پزشكي شهركرد انجام وظيفه نمودم.

در سال 1375 به دانشگاه علوم پزشكي اصفهان آمده و بعنوان استاديار مشغول انجام وظیفه شده این همکاری 13 سال طول کشید . از سال 1376 تا به حال بعنوان اندرولوژيست مركز باروري و ناباروري اصفهان مشغول انجام وظيفه هستم و از سال 1381 اعمال جراحی میکروسکوپیک را در مرکز باروری و ناباروری اصفهان شروع نمودم وم تا بحال بیش از 10000 عمل میکروسکوپیک ناباروری مردان توسط اینجانب انجام شده است و پژوهش ها و پايان نامه هاي متعددي را در اين مركز به انجام رسانده ام كه به پيوست موجود ميباشد.از بدو تاسيس مركز باروري و ناباروري شهيد بهشتي اصفهان (1378) وابسته به دانشگاه علوم پزشكي اصفهان بعنوان تنها اندرولوژيست آن مركز نيز مشغول انجام وظیفه بودم و در سال 1391 بدلیل کثرت کار و آمدن همکاران اورولوژیست دیگر به این مرکز، به همکاری با این مرکز پایان دادم. علاوه بر اين در کنفرانسهای ناباروری داخلی و خارجی، به صورت ارائه مقاله ، سخنراني و شركت در پانل ها ،  فعالانه شركت داشته ام .  در شهريور ماه 1381 دبير اجرايي سمينار 3 روزه سراسري باروري و ناباروري در شهراصفهان بودم كه با همكاري اكثر مراكز ناباروري كشور اجرا شد

افتخارات

درج نشده

فعالیت های پژوهشی

پايان نامه هاي دستياري

 • بررسي اثر فلوكستين بر انزال زودرس
 • مقايسه بيوپسي بيضه و TESA از نظر وجود اسپرماتوزوئيد در بيماران آزواسپرم
 • بررسي اثر فيناستريد روي پروستاتيت مزمن غير باكتريال
 • بررسي متابوليك بيماران سنگ ساز در سال 1380 در شهر اصفهان
 • غربالگري دختران 7 ساله از نظر عفونت ادراري در شهر اصفهان در سال 1382
 • بررسي تاثير TVT (Tension free Vaginal Tape) بر روي بيماران Female با بي اختياري استرسي ادرار

 

پايان نامه هاي كارورزان

 • بررسي توزيع فراواني شغل در مردان نابارور مراجعه كننده به مركز باروري و ناباروري اصفهان در سال 1378
 • بررسي توزيع فراواني نسبي لقاح و حاملگي در زوجهاي نابارور سالم و آزواسپرم با TESA مثبت كه تحت ICSI قرار گرفته اند در سال 1379
 • بررسي توزيع فراواني مردان نابارور بر حسب آزمايش MAR مثبت به تفكيك پارامترهاي اسپرماتوزوئيد در شهر اصفهان در نيمه اول سال 1378
 • بررسي نتايج بدست آمده از ICSI هاي تاخيري در IVF هاي بدون لقاح در مقايسه با ICSI هاي معمولي در سال 1379
 • مقايسه توزيع فراواني نتايج TESA بيضه به دو روش Mapping با توزيع فراواني نتايج TESA به روش معمول در بيماران آزوسپرم در سال 1381
 • بررسي توزيع فراواني Mixed Agglutination Reaction TEST  مثبت در بيماران با اگلوتيناسيون اسپرم در سال 1380
 • بررسي توزيع فراواني نسبي لقاح وحاملگي در زوجهاي ناباروري كه تحت روش ICSI قرارگرفته اند در سال 1378
 • بررسي و مقايسه نمونه هاي لام Wet prep و گزارش پاتولوژي TESA بيضه در مردان آزواسپرم مراجعه كننده به مركز باروري و ناباروري اصفهان در سال هاي     79-1377
 • بهبود اسپرماتوژنز بعد از واريكوسلكتومي در مردان آزوسپرم 1380
 • مقايسه ميزان لقاح و حاملگي در 2 گروه بيماران با آزوسپرمي انسدادي و غير انسدادي تحت درمان به روش TESA+ICSI
 • بررسي اثر كتوتيفن بر روي پارامترهاي اسپرموگرام در مردان با ناباروري ايديوپاتيك 1381
 • مقايسه ميران موفقيت بيوپسي بيضه متعدد با بيوپسي منفرد بيضه در مردان با ْآزوسپرمي غير انسدادي 1382
 • بررسي اثر درماني گنادتروپين ها در 32 بيمار آزوسپرم و هيپوگنادوتروپيك هيپوگناديسم 1382
 • بررسي اسپرموگرام در 300 مرد نرمال و بارور در شهر اصفهان 1382
 • بررسي اثر Electrical Activation به ميزان لقاح و تقسيم سلولي در ICSI با اسپرماتوزئيد هاي با ابنورماليتي 100 % 1382
 • بررسي نتايج و عوارض 300 مورد عمل واريكوسلكتومي به روش ميكروسرجيكال در مركز باروري و ناباروري اصفهان سالهاي 1381- 1382

 سخنرانی ها و فعالیت های سمیناری

 • سخنراني در كنفرانس ساليانه جامعه جراحان در اصفهان آبانماه 1375، موضوع : درمانهاي غير جراحي كانسر پروستات
 • سخنراني در انجمن اورولوژي ايران تهران پيرامون درمان آسيب مجراي خلفي 1377
 • سخنراني در انجمن اورولوژي ايران جزيزه كيش اسفند 1380 پيرامون درمان هيپوسپادياس 3/1 مياني پنيس
 • سخنراني در انجمن اورولوژي ايران تهران 2/8/1381، موضوع : تازه هاي درمان ناباروري مردان
 • چندين سخنراني در انجمن اورولوژي ايران شاخه اصفهان در 7 سال اخير
 • سخنراني در همايش آموزش مداوم پزشكان عمومي اصفهان 28/3/1381 ( پانل ناتواني جنسي )
 • سخنران در برنامه مدون ويژه متخصصين زنان در 17/5/1381 دانشگاه علوم پزشكي شهركرد تحت عنوان نازايي در مردان
 • سخنران در سمينار يك روزه تشخيص و درمان ناهنجاريهاي سيتوژنتيك كروموزومي 4/4/1381 در دانشگاه علوم پزشكي اصفهان
 • ارائه مقاله درسمينار عوامل محيطي و ناباروري 10 الي 11/11/1380 تهران موضوع مقاله : توزيع فراواني شغل مردان نابارور
 • عضو كميته علمي سمينار ناباروري برگزاركننده پژوهشكده رويان در اسفندماه 1380
 • عضو پانل بررسي مرد نابارور در سمينار ناباروري رويان اسفند 1380
 • سخنراني در برنامه مدون آموزش مداوم پزشكان عمومي شهريور 1382 اصفهان ، موضوع : توده هاي بيضه
 • سخنراني در سمينار تازه هاي باروري و ناباروري از نظر ايمونولوژي 25/10/82 برگزار كننده پژوهشكده ابن سينا
 • سخنراني در سمينار يكروزه تروماي دستگاه ادراري تناسلي 24/2/82 عنوان روش درماني ترماي حالب برگزار كننده انجمن اورولوژي ايران
 • سخنراني در دهمين كنگره باروري و ناباروري ايران 25 الي 27/11/1382 تحت عنوان : مدافع درمان طبي در ناباروري ايديوپاتيك مردان
 • سخنراني در كنگره ساليانه اورولوژي در خرداد ماه 1382 عضو پانل ART
 • ارائه 4 مقاله در نهمين كنفرانس ناباروري ايران در يزد 5 الي 7 آبان 1380
 • سخنراني در سمپوزيوم زنان و مامايي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان 26/7/1382 تحت عنوان تشخيص و درمان ناباروري مردان
 • سخنراني در پنجمين سمينار ناباروري پژوهشكده رويان 24 الي 25/10/1379 تحت عنوان معرفي تكنيك هاي نوين درمان ناباروري

از ذکر فعالیت های پژوهشی و سخنرانی های سالهای اخیر اینجانب بدلیل کثرت آنها و اطاعه مطلب چشم پوشی شد.

کتب منتشر شده

درج نشده

فعالیت های شغلی

درج نشده

مقالات

خلاصه اقدامات علمي پژوهشي اينجانب به قرار زير است :

 • طرح تحقيقاتي غربالگري دختران هفت ساله از نظر عفونت ادراري در شهر اصفهان درسال 1382
 • پذيرش مقاله "Effect of low dose finasteride on semen volume & sperm density in young men" در بيست و يكمين كنگره آندرولوژي مونترال كانادا
 • طرح تحقيقاتي تحت عنوان تاثير فيناستريد روي پرستاتيت مزمن غير باكترل در سال 1380
 • مقاله افزايش تحمل اسكيمي گرم در بيماران جراحي شده به روش آناتروفيك در مجله دانشكده پزشكي اصفهان شماره 49 زمستان 1376
 • مقاله تاثير فلوكستين در انزال زودرس در مجله دانشكده پزشكي اصفهان شماره 58 تابستان 79
 • مقاله بررسي توزيع فراواني نسبي لقاح و حاملگي در بيماران آزوسپرميك كه تحت TESA+ICSI قرار گرفته اند مجله دانشكده پزشكي شماره 63 زمستان 1380
 • مقاله مقايسه وجود اسپرماتوزوئيد بدست آمده از بيماران آزوسپرميك به روش TESA و TESE مجله پژوهش در علوم پزشكي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان شماره 1 بهار 1381
 • مقاله بررسي تاثير عمل واريكوسلكتومي در بهبود تست اثر گرما بر هايپراكتيواسيون اسپرم مجله دانشكده پزشكي اصفهان شماره 57 بهار 79
 • مقاله بررسي اثر واريكوسلكتومي بر پارامترهاي اسپرمي ، سلامت غشاء و تراكم پروتئين مجله ياخته

مطالب تخصصی

درج نشده

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز باروری و ناباروری اصفهان می باشد طراحی و اجرا فرابرد شبکه