دکتر امیرحسین قبادیان

شنبهیک شنبهدو شنبهسه شنبهچهار شنبهپنج شنبه
صبح ظهر عصر شب عصر شب
صبح ظهر عصر شب عصر شب
صبح ظهر عصر شب عصر شب
صبح ظهر عصر شب عصر شب

بیوگرافی

انام و نام خانوادگی: دکتر امیرحسین قبادیان
تخصص: متخصص بیهوشی
سال تولد: ١٣۴٧
شماره نظام پزشکی: ۴۵١٣٩
دانشگاه محل تحصیل:
پزشکی عمومی: دانشگاه تهران تخصص: دانشگاه اصفهان
عناوین و مسئولیتها: پزشک بیهوشی بیمارستان سوانح و سوختگی اصفهان و مرکز باروری و ناباروری اصفهان

افتخارات

درج نشده

فعالیت های پژوهشی

درج نشده

کتب منتشر شده

درج نشده

فعالیت های شغلی

درج نشده

مقالات

درج نشده

مطالب تخصصی

درج نشده

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز باروری و ناباروری اصفهان می باشد طراحی و اجرا فرابرد شبکه