درباره-ما

Translations:

مرکز باروری و ناباروری اصفهان در بهمن 1372 با هدف ارائه آخرین امکانات علمی و ابزاری به بیماران در زمینه درمان ناباروری و اعمال جراحی زنان به عنوان یکی از اولین مراکز باروری و ناباروری در ایران تأسیس شد. میزان نتایج حاملگی این مرکز بر اساس آمار ثبت شده، بین 32 الی 48 درصد بوده است که با آمار موجود در کشورهای پیشرفته جهان مطابقت دارد.

- دارنده گواهینامه ISO 9001-2008 مدیریت کیفیت

- مرکز باروری و ناباروری اصفهان دارای بخش های تخصصی و فوق تخصصی به شرح زیر است:

بخش زنان
بخش مردان (ارولوژی)
مجموعه اتاق عمل مجهز به پیشرفته ترین تجهیزات جراحی نظیر: ویدئو لاپاروسکوپی، لیزر لاپاروسکوپی و جراحی های میکروسکوپی
مجموعه آزمایشگاه شامل: آزمایشگاه جنین شناسی (IVF)، آزمایشگاه آندرولوژی (اسپرموگرام) و آزمایشگاه کلینیکال- آناتومیکال- پاتولوژی
- اعمال و روش های نوین باروری که در این مرکز انجام می شود شامل:

IUI (تزریق اسپرم به داخل رحم)
IVF (لقاح آزمایشگاهی)
ICSI (تزریق مستقیم اسپرم به داخل تخمک)
ET (انتقال جنین به داخل رحم)
ZIFT (انتقال جنین به داخل لوله فالوپ)
SEX SELECTION (انتخاب جنسیت)
PGD (تشخیص ناهنجاری ها قبل از انتقال جنین)
- و همچنین اعمالی در زمینه بیماریهای زنان و مامائی شامل:

سونوگرافی ابدومینال و واژینال و ترانس رکتال، لاپاراسکوپی تشخیصی و درمانی، لیزر لاپاراسکوپی، ویدئو لاپاراسکوپی، هیستروسکوپی تشخیصی و درمانی، آمنیوسنتز، CVS و اعمال پریناتولوژی و اعمالی در زمینه بیماریهای مردادن و اورولوژی شامل: وازووازستومی، وازکتومی، واریکوسل، بیوپسی، وازواپیدیدموستومی و FNA

- و خدمات ویژه مرکز باروری و ناباروری اصفهان شامل:

مرکز تخصصی انجام آزمایش های باروری و ناباروری
آزمایشات سقط مکرر
اندوکرینولوژی و سیتولوژی
این مرکز دومین مجموعه مجهز به تصویر برداری پیشرفته برای انتخاب بهترین جنین که به اختصار TIME LAPS نامیده می شود در ایران است. در روش های نوین درمان نازایی از جمله IVF (لقاح آزمایشگاهی) و ICSI (میکرو اینجکشن) تعداد زیادی جنین بر اساس تعداد تخمک تولید شده برای هر زوج در یک سیکل تشکیل می شود که میزان محدودی از آنها قابلیت رسیدن به مرحله بلاستوسیست (جنین 5 روزه) را دارند، جهت کشت جنین تا مرحله بلاستوسیست نیاز به بررسی و مشاهده روزانه جنین ها خارج از دستگاه انکوباتور است، امروزه دستگاه های تصویر برداری داخل انکوباتور مهندسی شده که می تواند هر 10 دقیقه یک بار از جنین های درون انکوباتور تصویر برداری نماید و در انتهای روز پنجم، فیلم رشد جنین را در اختیار آزمایشگاه قرار دهد بدون اینکه نیازی به خارج کردن جنین از دستگاه و بررسی مکرر روزانه آنها باشد . این روش، تصویر برداری پیشرفته زمان گریز(TIME LAPS) برای انتخاب بهترین جنین است.

در این مرکز بیش از 50 پزشک متخصص به صورت مقیم و مهمان مشغول فعالیت می باشند که شامل: متخصصین زنان، اورولوژیست، امبریولوژیست، نوزادان، قلب و عروق، رادیولوژیست، و روانپزشک می باشد.

یکی از بخشهای این مرکز، بانک نگهداری جنین، تخمک و اسپرم فریز شده است که تا کنون بیش از 50 هزار نفر از بیماران نسبت به نگهداری جنین های خود در شرایط فریزاقدام نموده اند، بدیهی است این جنین را می توان سال ها در شرایط فریز نگهداری نمود و با نظر والدین به ایشان انتقال داد. بالاترین آماری که از تولد جنین های فریز شده در این مرکز داریم، 14 سال پس از فریز جنین می باشد که یک رکورد و موفقیت جهانی محسوب می شود.

اعمال و روشهای نوین باروری که در این مرکز انجام می شود شامل: IUI (تزریق اسپرم به داخل رحم)، IVF (لقاح آزمایشگاهی)، ICSI (تزریق مستقیم اسپرم به داخل تخمک)، ET (انتقال جنین به داخل رحم)، ZIFT (انتقال جنین به داخل لوله فالوپ)، SEX SELECTION (انتخاب جنسیت)، PGD (تشخیص ناهنجاریها قبل از انتقال جنین) و همچنین اعمالی در زمینه بیماریهای زنان و مامائی شامل: سونوگرافی ابدومینال و واژینال و ترانس رکتال، لاپاراسکوپی تشخیصی و درمانی، لیزر لاپاراسکوپی، ویدئو لاپاراسکوپی، هیستروسکوپی تشخیصی و درمانی، آمنیوسنتز، CVS و اعمال پریناتولوژی و اعمالی در زمینه بیماریهای مردادن و اورولوژی شامل: وازووازستومی، وازکتومی، واریکوسل، بیوپسی، وازواپیدیدموستومی و FNA

میزان نتایج حاملگی این مرکز بر اساس آمار ثبت شده، حدود 35 درصد بوده است که با آمار موجود در کشورهای پیشرفته جهان مطابقت دارد.
کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز باروری و ناباروری اصفهان می باشد طراحی و اجرا فرابرد شبکه