Translations:

  • مرکز باروری و ناباروری اصفهان در بهمن 1372 با هدف ارائه آخرین امکانات علمی و ابزاری به بیماران در زمینه درمان ناباروری و اعمال جراحی زنان به عنوان یکی از اولین مراکز باروری و ناباروری در ایران تأسیس شد. میزان نتایج حاملگی این مرکز بر اساس آمار ثبت شده، بین 32 الی 48 درصد بوده است که با آمار موجود در کشورهای پیشرفته جهان مطابقت دارد.

Translations:

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز باروری و ناباروری اصفهان می باشد طراحی و اجرا فرابرد شبکه