• مرکز باروری و ناباروری اصفهان در بهمن 1372 با هدف ارائه آخرین امکانات علمی و ابزاری به بیماران در زمینه درمان ناباروری و اعمال جراحی زنان به عنوان یکی از اولین مراکز باروری و ناباروری در ایران تأسیس شد. میزان نتایج حاملگی این مرکز بر اساس آمار ثبت شده، بین 32 الی 48 درصد بوده است که با آمار موجود در کشورهای پیشرفته جهان مطابقت دارد.

  • متن تستی

  • مركز باروري وناباروري اصفهان  در 1372 جهت  درمان نازايي اعمال زنان تاسيس شد و جزء اولين مراكز باروري وناباروري در ايران مي باشد .در اين مركز روشهاي نوين نازايي از قبيل ...

  • مركز باروري وناباروري اصفهان  در 1372 جهت  درمان نازايي اعمال زنان تاسيس شد و جزء اولين مراكز باروري وناباروري در ايران مي باشد .در اين مركز روشهاي نوين نازايي از قبيل ...

  • مركز باروري وناباروري اصفهان  در 1372 جهت  درمان نازايي اعمال زنان تاسيس شد و جزء اولين مراكز باروري وناباروري در ايران مي باشد .در اين مركز روشهاي نوين نازايي از قبيل ...

  • مركز باروري وناباروري اصفهان  در 1372 جهت  درمان نازايي اعمال زنان تاسيس شد و جزء اولين مراكز باروري وناباروري در ايران مي باشد .در اين مركز روشهاي نوين نازايي از قبيل ...

  • مركز باروري وناباروري اصفهان در 1372 جهت درمان نازايي اعمال زنان تاسيس شد و جزء اولين مراكز باروري وناباروري در ايران مي باشد .در اين مركز روشهاي نوين نازايي از قبيل ...

صفحه اصلی

صفحه اصلی

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز باروری و ناباروری اصفهان می باشد طراحی و اجرا فرابرد شبکه